لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

5000 دینار رایج مملکت

/mechanical-coins/پهلوی-یکم-ماشینی/5000-دینار-2-ماشینی/5000-دینار-رایج-مملکت.html2011-07-27
logo
سکه ها

سکه پنج هزار دینار رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

روی سکه پشت سکه
پنج هزار دینار
شیر و خورشید
رایج مملکت ایران برگ زیتون و برگ بلوط
برگ زیتون و برگ بلوط تاج
طهران تاریخ  • سال ضرب: 1304 و 1305
  • ضرب: ایران
  • جنس: نقره
  • وزن: 23 گرم
  • قطر: 36 میلیمتر
  • توضیحات: در ضرب سکه 1305 تاریخ زیر برگ زیتون، به اشتباه از قالب پشت سکه خطی و از قالب روی سکه رایج رضا شاه استفاده شده است.
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
5000 دینار رایج مملکت 1304 نقره 23 36 لیست قیمت در ایران آنتیک
2
5000 دینار رایج مملکت 1305 نقره
23
36
3 5000 دینار رایج مملکت 1305 تاریخ زیر برگ زیتون
نقره
23
36
سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 - EF - رضا شاه
سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 - EF - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 - بانکی - رضا شاه
سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 - بانکی - رضا شاه
430,000 تومان 
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 - رضا شاه
سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 - رضا شاه
سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: روی سکه لک کوچکی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 -AU- رضا شاه
سکه 5000 دینار رایج مملکت 1304 -AU- رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 5000 دینار رایج مملکت 1305 - رضا شاه
سکه 5000 دینار رایج مملکت 1305 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5000 دینار رایج مملکت 1305 - رضا شاه
سکه 5000 دینار رایج مملکت 1305 - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه