لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

50 دینار برنز

/mechanical-coins/پهلوی-دوم-ماشینی/50-دینار-محمدرضا-شاه/50-دینار-برنز-محمدرضا-شاه.html2011-08-10
logo
سکه ها

سکه 50 دینار محمد رضا شاه پهلوی

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
50
شیر و خورشید
برگ بلوط
برگ زیتون و برگ بلوط
تاریخ
تاج

پنجاه دینار  • سال ضرب: ار 1322 تا 1354
  • ضرب: ایران
  • جنس: برنز
  • وزن: 2.5 و 3.5 گرم
  • قطر: 20  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی: -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
50 دینار 1321 برنز
 3.5 20
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
50 دینار 1322
برنز
3.5
20
3
50 دینار 1322/0 سورشارژ تاریخ برنز
3.5
20
4
50 دینار 1322/1 سورشارژ در تاریخ
برنز
3.5
20
5
50 دینار 1331
برنز
3.5
20
6
50 دینار 1332 ضخیم برنز
3.5
20
7
50 دینار 1332 نازک
برنز
2.5
20
8
50 دینار 1333  برنز  2.5 20
9
50 دینار 1334
برنز
2.5
20
10
50 دینار 1335
برنز
2.5
20
11
50 دینار 1336
برنز
 2.5 20
12
50 دینار 1342
برنز
2.5
20
13
50 دینار 1343 برنز
2.5
20
14
50 دینار 1344
برنز
2.5
20
15
50 دینار 1345
برنز
2.5
20
16
50 دینار 1346 برنز
2.5
20
17
50 دینار 1347
برنز
2.5
20
18
50 دینار 1348
برنز
2.5
20
19
50 دینار 1349
برنز
2.5
20
20
50 دینار 1351
برنز
2.5
20
21
50 دینار 1353 برنز
2.5
20
22
50 دینار 1354
برنز
2.5
20
سکه 50 دینار برنز 1321 - بانکی - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1321 - بانکی - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1321 - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1321 - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1321 - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1321 - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322 - بانکی- محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1322 - بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه کمی کدر می باشد و تمیز نشده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322 - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1322 - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه تمیز نشده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322 - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1322 - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322 - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1322 - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322 - واریته تاریخ - VF - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1322 - واریته تاریخ - VF - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: اعداد تاریخ چسبیده به هم و کوچکتر است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322 - واریته تاریخ - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1322 - واریته تاریخ - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: اعداد تاریخ چسبیده به هم و کوچکتر است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322 -واریته تاریخ-  محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1322 -واریته تاریخ- محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک و ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322/0 سورشارژ تاریخ
سکه 50 دینار برنز 1322/0 سورشارژ تاریخ
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322/0 سورشارژ تاریخ
سکه 50 دینار برنز 1322/0 سورشارژ تاریخ
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322/0 سورشارژ تاریخ - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1322/0 سورشارژ تاریخ - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322/1 - سورشارژ تاریخ - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1322/1 - سورشارژ تاریخ - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322/1 سورشارژ در تاریخ - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1322/1 سورشارژ در تاریخ - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322/1 سورشارژ در تاریخ - نوع دوم - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1322/1 سورشارژ در تاریخ - نوع دوم - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322/1 سورشارژ در تاریخ - نوع دوم - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1322/1 سورشارژ در تاریخ - نوع دوم - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1331 - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1331 - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1331 - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1331 - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1331 - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1331 - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه