لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

50 ریال نقشه ایران (مسی)

/mechanical-coins/جمهوری-اسلامی-ایران-ماشینی/50-ریال/50-ریال-نقشه-ایران-مسی.html2011-08-09
logo
سکه ها

سکه پنجاه ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
جمهوری اسلامی ایران نقشه ایران
تاسیسات شرکت نفت
استقلال آزادی جمهوری اسلامی
خوشه گندم و چرخ دنده نماد صنعت تاریخ
50 ریال  • سال ضرب: از 1359 تا 1368
  • ضرب: ایران
  • جنس:  مس
  • وزن: 10 گرم
  • قطر: 26.2  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
50 ریال 1359 دور سکه بانک مرکزی ایران مس
10
26.2
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
50 ریال 1359 دور سکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مس
10
26.2
3
50 ریال 1360 دور سکه بانک مرکزی ایران مس
10
26.2
4
50 ریال 1360 دور سکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی مس
10
26.2
5
50 ریال 1361 صفر مبلغ ریز مس
10
26.2
6
50 ریال 1361 دور سکه بانک مرکزی ایران مس
10
26.2
7
50 ریال 1361 دور سکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی مس
10
26.2
8
50 ریال 1361 با چرخش 30 درجه
 مس 10
26.2

9
50 ریال 1361 با چرخش 180 درجه
 مس 10
26.2
10
50 ریال 1362
 مس 10
26.2
11
50 ریال 1363
 مس 10
26.2
12
50 ریال 1364
 مس 10
26.2
13 50 ریال 1365  مس 10
26.2
14
50 ریال 1366 نوشته ی درياها گود  مس 10
26.2
15
50 ریال 1366 نوشته ی درياها برجسته  مس 10
26.2
16
50 ریال 1367
 مس 10
26.2
17
50 ریال 1368  مس 10
26.2
سکه 50 ریال 1359 - بانکی -جمهوری اسلامی
سکه 50 ریال 1359 - بانکی -جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. مشخصات جنس: مس وزن: 10 گرم قطر: 26.2 میلیمتر روی سکه 50 ریال تاسیسات نفتی خوشه... ادامه

سکه 50 ریال 1359 - دور جمهوری - بانکی - جمهوری اسلامی
سکه 50 ریال 1359 - دور جمهوری - بانکی - جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 50 ریال 1359 - دور جمهوری - جمهوری اسلامی
سکه 50 ریال 1359 - دور جمهوری - جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 ریال 1359 - دور جمهوری - جمهوری اسلامی
سکه 50 ریال 1359 - دور جمهوری - جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 ریال 1359 - صفر مستطیل - جمهوری اسلامی
سکه 50 ریال 1359 - صفر مستطیل - جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 ریال 1359 - صفر مستطیل- بانکی -جمهوری اسلامی
سکه 50 ریال 1359 - صفر مستطیل- بانکی -جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. جنس: مس وزن: 10 گرم قطر: 26.2 میلیمتر روی سکه 50 ریال تاسیسات نفتی... ادامه

سکه 50 ریال 1359 -صفر ریز- بانکی -جمهوری اسلامی
سکه 50 ریال 1359 -صفر ریز- بانکی -جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. جنس: مس وزن: 10 گرم قطر: 26.2 میلیمتر روی سکه 50 ریال تاسیسات نفتی... ادامه

سکه 50 ریال 1360 - بانکی - جمهوری اسلامی
سکه 50 ریال 1360 - بانکی - جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. جنس: مس وزن: 10 گرم قطر: 26.2 میلیمتر روی سکه 50 ریال تاسیسات نفتی... ادامه

سکه 50 ریال 1360 - دو ضرب خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
سکه 50 ریال 1360 - دو ضرب خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 ریال 1360 - دور جمهوری
سکه 50 ریال 1360 - دور جمهوری
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 ریال 1360 - دور جمهوری
سکه 50 ریال 1360 - دور جمهوری
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 ریال 1360 - دور جمهوری
سکه 50 ریال 1360 - دور جمهوری
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 50 ریال 1360 با چرخش 45 درجه
سکه 50 ریال 1360 با چرخش 45 درجه
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 50 ریال 1361 - با چرخش 120 درجه
سکه 50 ریال 1361 - با چرخش 120 درجه
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 50 ریال 1361 - با چرخش 45 درجه
سکه 50 ریال 1361 - با چرخش 45 درجه
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 50 ریال 1361 - با چرخش 90 درجه
سکه 50 ریال 1361 - با چرخش 90 درجه
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 50 ریال 1361 - بانکی -جمهوری اسلامی
سکه 50 ریال 1361 - بانکی -جمهوری اسلامی
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 50 ریال 1361 - صفر مبلغ ریز
سکه 50 ریال 1361 - صفر مبلغ ریز
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 50 ریال تاسیسات نفتی خوشه گندم و چرخ دنده نماد صنعت پشت... ادامه

سکه 50 ریال 1361 - صفر مبلغ ریز - بانکی
سکه 50 ریال 1361 - صفر مبلغ ریز - بانکی
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 50 ریال تاسیسات نفتی خوشه گندم و چرخ دنده نماد صنعت پشت سکه... ادامه

سکه 50 ریال 1361 با چرخش 100 درجه
سکه 50 ریال 1361 با چرخش 100 درجه
خورشیدی / مس / 10 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه