لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

5 ریال نیکل

/mechanical-coins/جمهوری-اسلامی-ایران-ماشینی/5-ریال-جمهوری-اسلامی/5-ریال-نیکل.html2011-08-13
logo
سکه ها

سکه پنج ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
5 ریال
جمهوری اسلامی ایران
برگ زیتون و برگ بلوط
گل لاله
تاریخ
پنج ریال

  • سال ضرب: از 1358 تا 1367
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 4.6 گرم
  • قطر: 24.75  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : -
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
1
5 ریال 1358 نیکل
4.6
24.75
لیست قیمت در ایران آنتیک
2
5 ریال 1358 با چرخش 30 درجه  نیکل 4.6
24.75
3
5 ریال 1358 با چرخش 180 درجه  نیکل 4.6
24.75
4
5 ریال 1359
 نیکل 4.6
24.75
5
5 ریال 1360
 نیکل 4.6
24.75
6
5 ریال 1360 مکرر روی "اسلامی"
 نیکل 4.6
24.75
7
5 ریال 1360 با چرخش 90 درجه
 نیکل 4.6
24.75
8
5 ریال 1360 با چرخش 30 درجه
 نیکل 4.6
24.75
9
5 ریال 1360 پولک نادرست
 نیکل 3.2
24.75
10
5 ریال 1360 پرسی
 نیکل 4.6
24.75
11
5 ریال 1361 تاریخ بزرگ 1 کوناه 
 نیکل 4.6
24.75
12
5 ریال 1361 تاریخ کوچک 1 بلند  نیکل 4.6
24.75
13
5 ریال 1361 تاریخ کوچک 1 بلند با چرخش 90 درجه  نیکل 4.6
24.75
14
5 ریال 1361 جمهوری با ضمه با فاصله
 نیکل 4.6
24.75
15
5 ریال 1361 جمهوری با ضمه بدون فاصله
 نیکل 4.6
24.75
16 5 ریال 1361 طلایی
 نیکل 4.6
24.75
17
5 ریال 1361 پرسی
 نیکل 4.6
24.75
18
5 ریال 1362
 نیکل 4.6
24.75
19 5 ریال 1362 جمهوری با ضمه  نیکل 4.6
24.75
20
5 ریال 1363  نیکل 4.6
24.75
21
5 ریال 1363 جمهوری با ضمه
 نیکل 4.6
24.75
22
5 ریال 1364
 نیکل 4.6
24.75
23 5 ریال 1365 تاریخ ریز
 نیکل 4.6
24.75
24
5 ریال 1365 تاریخ بزرگ
 نیکل 4.6
24.75
25
5 ریال 1366
 نیکل 4.6
24.75
26
5 ریال 1366 با چرخش 30 درجه
 نیکل 4.6
24.75
27 5 ریال 1367
 نیکل 4.6
24.75
28
5 ریال 1367 با چرخش 30 درجه
 نیکل 4.6
24.75
سکه 5 ریال -ضرب خارج از مرکز- جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال -ضرب خارج از مرکز- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 5 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 5 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری... ادامه

سکه 5 ریال 1358 - زیال- جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1358 - زیال- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. نقطه حرف "ن" کلمه پنج با کمی جابجایی روی حرف "ر" کلمه ریال آمده و آن را شبیه به زیال کرده است. سکه در کاور منقش به... ادامه

سکه 5 ریال 1358 - ضرب خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1358 - ضرب خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه 5 ریال برگ زیتون و برگ بلوط تاریخ پشت سکه جمهوری اسلاهی... ادامه

سکه 5 ریال 1359 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1359 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: سکه دارای ارور « ضرب خارج از مرکز » می باشد. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 5 ریال 1359 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1359 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 5 ریال 1360 - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1360 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال 1360 - چرخش 50 درجه - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1360 - چرخش 50 درجه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 5 ریال 1360 -چرخش 135 درجه- جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1360 -چرخش 135 درجه- جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 5 ریال 1360 مکرر روی "اسلامی"
سکه 5 ریال 1360 مکرر روی "اسلامی"
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال 1360 پرسی - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1360 پرسی - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه روی سکه محمد رضا شاه ضرب شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی سکه جمهوری دیده می شود. کیفیت سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 5 ریال 1360 پرسی 2535 - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1360 پرسی 2535 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه روی 5 ریال محمد رضا شاه ضرب شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی سکه جمهوری دیده می شود. سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - برآمدگی اضافه - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1361 - برآمدگی اضافه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1361 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - ضمه با فاصله - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1361 - ضمه با فاصله - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - ضمه با فاصله - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1361 - ضمه با فاصله - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - طلایی - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1361 - طلایی - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. این سکه خارج از ضرابخانه و با آب طلا، طلایی شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1361 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - پرسی 2536 - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1361 - پرسی 2536 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه