لطفا منتظر بمانید...

5 ریال نیکل

سکه پنج ریال جمهوری اسلامی ایران

ویژگی ها

 روی سکه پشت سکه
5 ریال
جمهوری اسلامی ایران
برگ زیتون و برگ بلوط
گل لاله
تاریخ
پنج ریال

  • سال ضرب: از 1358 تا 1367
  • ضرب: ایران
  • جنس: نیکل
  • وزن: 4.6 گرم
  • قطر: 24.75  میلیمتر
  •  
 
بروز رسانی : مرداد ماه 1396 ـ تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد.
- عنوان‌سکه جنس وزن
(g)
قطر
(mm)
قیمت
(عالی‌)
قیمت
(بینهایت‌عالی)
قیمت
(بانکی)
1
5 ریال 1358 نیکل
4.6
24.75
-
 500 2,000
2
5 ریال 1358 با چرخش 30 درجه  نیکل 4.6
24.75
-
2,000
10,000
3
5 ریال 1358 با چرخش 180 درجه  نیکل 4.6
24.75
50,000
80,000
100,000
4
5 ریال 1359
 نیکل 4.6
24.75
-
500
2,500
5
5 ریال 1360
 نیکل 4.6
24.75
-
500
2,500
6
5 ریال 1360 مکرر روی "اسلامی"
 نیکل 4.6
24.75
-
10,000
15,000
7
5 ریال 1360 با چرخش 90 درجه
 نیکل 4.6
24.75
10,000
20,000
30,000
8
5 ریال 1360 با چرخش 30 درجه
 نیکل 4.6
24.75
-
2,000
10,000
9
5 ریال 1360 پولک نادرست
 نیکل 3.2
24.75 -
-
-
10
5 ریال 1360 پرسی
 نیکل 4.6
24.75
 40,000 60,000
80,000
11
5 ریال 1361 تاریخ بزرگ 1 کوناه 
 نیکل 4.6
24.75
- 500
3,000
12
5 ریال 1361 تاریخ کوچک 1 بلند  نیکل 4.6
24.75
-
500
3,000
13
5 ریال 1361 تاریخ کوچک 1 بلند با چرخش 90 درجه  نیکل 4.6
24.75
5,000 10,000
30,000
14
5 ریال 1361 جمهوری با ضمه با فاصله
 نیکل 4.6
24.75
5,000 25,000
60,000
15
5 ریال 1361 جمهوری با ضمه بدون فاصله
 نیکل 4.6
24.75
5,000 35,000 80,000
16 5 ریال 1361 طلایی
 نیکل 4.6
24.75
-
-
-
17
5 ریال 1361 پرسی
 نیکل 4.6
24.75
40,000
50,000
60,000
18
5 ریال 1362
 نیکل 4.6
24.75
-
500
3,000
19 5 ریال 1362 جمهوری با ضمه  نیکل 4.6
24.75
5,000 30,000
70,000
20
5 ریال 1363  نیکل 4.6
24.75
500
2,000
8,000
21
5 ریال 1363 جمهوری با ضمه
 نیکل 4.6
24.75
5,000
50,000
100,000
22
5 ریال 1364
 نیکل 4.6
24.75
-
500
3,000
23 5 ریال 1365 تاریخ ریز
 نیکل 4.6
24.75
-
500
3,000
24
5 ریال 1365 تاریخ بزرگ
 نیکل 4.6
24.75
-
500
3,000
25
5 ریال 1366
 نیکل 4.6
24.75
-
500
3,000
26
5 ریال 1366 با چرخش 30 درجه
 نیکل 4.6
24.75
- 2,000
10,000
27 5 ریال 1367
 نیکل 4.6
24.75
-
500 3,000
28
5 ریال 1367 با چرخش 30 درجه
 نیکل 4.6
24.75
 - 2,000
10,000

سکه 5 ریال -ضرب خارج از مرکز- جمهوری اسلامی

کد: 456802

سکه 5 ریال -ضرب خارج از مرکز- جمهوری اسلامی
590,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 5 ریال 1358 - جمهوری اسلامی

کد: 816027

سکه 5 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
2,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 5 ریال 1358 - زیال- جمهوری اسلامی

کد: 816028

سکه 5 ریال 1358 - زیال- جمهوری اسلامی
60,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. نقطه حرف "ن" کلمه پنج با کمی جابجایی روی حرف "ر" کلمه ریال آمده و آن را شبیه به زیال کرده است. سکه در کاور منقش به... ادامه

سکه 5 ریال 1359 - جمهوری اسلامی

کد: 428012

سکه 5 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
2,500 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال 1359 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی

کد: 428015

سکه 5 ریال 1359 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
700,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: سکه دارای ارور « ضرب خارج از مرکز » می باشد. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 5 ریال 1359 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی

کد: 428024

سکه 5 ریال 1359 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
7,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه 5 ریال 1360 - جمهوری اسلامی

کد: 946202

سکه 5 ریال 1360 - جمهوری اسلامی
2,500 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال 1360 - چرخش 50 درجه - جمهوری اسلامی

کد: 946203

سکه 5 ریال 1360 - چرخش 50 درجه - جمهوری اسلامی
40,000 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 5 ریال 1360 -چرخش 135 درجه- جمهوری اسلامی

کد: 568024

سکه 5 ریال 1360 -چرخش 135 درجه- جمهوری اسلامی
20,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه 5 ریال 1360 مکرر روی "اسلامی"

کد: 568023

سکه 5 ریال 1360 مکرر روی "اسلامی"
25,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال 1360 پرسی - جمهوری اسلامی

کد: 545560

سکه 5 ریال 1360 پرسی - جمهوری اسلامی
70,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه روی سکه محمد رضا شاه ضرب شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی سکه جمهوری دیده می شود. کیفیت سکه بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه 5 ریال 1360 پرسی 2535 - جمهوری اسلامی

کد: 545561

سکه 5 ریال 1360 پرسی 2535 - جمهوری اسلامی
50,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه روی 5 ریال محمد رضا شاه ضرب شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی سکه جمهوری دیده می شود. سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - برآمدگی اضافه - جمهوری اسلامی

کد: 540426

سکه 5 ریال 1361 - برآمدگی اضافه - جمهوری اسلامی
10,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - جمهوری اسلامی

کد: 540424

سکه 5 ریال 1361 - جمهوری اسلامی
2,500 تومان
موجود
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - ضمه با فاصله - جمهوری اسلامی

کد: 540420

سکه 5 ریال 1361 - ضمه با فاصله - جمهوری اسلامی
70,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - ضمه با فاصله - جمهوری اسلامی

کد: 540489

سکه 5 ریال 1361 - ضمه با فاصله - جمهوری اسلامی
16,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - طلایی - جمهوری اسلامی

کد: 548750

سکه 5 ریال 1361 - طلایی - جمهوری اسلامی
25,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. این سکه خارج از ضرابخانه و با آب طلا، طلایی شده است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی

کد: 945327

سکه 5 ریال 1361 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
15,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - پرسی 2536 - جمهوری اسلامی

کد: 902301

سکه 5 ریال 1361 - پرسی 2536 - جمهوری اسلامی
35,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
برای ضرب این سکه از سکه 5 ریال محمد رضا شاه استفاده شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - پرسی 2536 - جمهوری اسلامی

کد: 902309

سکه 5 ریال 1361 - پرسی 2536 - جمهوری اسلامی
30,000 تومان
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه روی سکه محمد رضا شاه ضرب شده است. برای همین آثاری از سکه قبلی روی این سکه دیده می شود. این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد.... ادامه
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی