لطفا منتظر بمانید...

5 ریال

/mechanical-coins/جمهوری-اسلامی-ایران-ماشینی/5-ریال-جمهوری-اسلامی.html2024-07-19
logo
سکه ها
5 ریال600600
سکه 5 ریال 1370 - نمونه
سکه 5 ریال 1370 - نمونه
خورشیدی / نیکل / 2.2 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 5 ریال 1370 - نمونه - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1370 - نمونه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل / 2.2 گرم / 19 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه