لطفا منتظر بمانید...

نیم قران

/ancient-coins/قاجاریان/ناصرالدین-شاه-قاجار/نیم-قران-ناصرالدین-شاه-قاجار.html2011-11-14
logo
سکه ها

 سکه نیم قران ناصرالدین شاه قاجار


ویژگی ها : این سکه معادل 10 شاهی و یا 500 دینار است . سکه 500 دیناری به شکل های مختلف ضرب شده ، پشت سکه در شهر های مختلف متفاوت بود مثلا کادر دور مکان ضرب مربع دایره و هشت ضلعی

روی سکه : السلطان ابن السلطان ناصرالدین شاه قاجار

پشت سکه : مکان ضرب و تاریخ

سال ضرب : از 1264 تا 1283 هجری قمری

ضرب شهر های :  استرآباد ، تبریز ، کرمان ، کرمانشاهان ، طبرستان ، خوی ، کاشان ، همدان ، قزوین ، اصفهان ، مشهد ، رشت ، سیستان ، شیراز

جنس سکه : نقره

وزن استاندارد : 2.52 گرم

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.