لطفا منتظر بمانید...

تبلیغات

اشتراک ایران آنتیک

25 دینار (نیم شاهی)

/ancient-coins/قاجاریان/ناصرالدین-شاه-قاجار/25-دینار-نیم-شاهی.html2011-11-14
logo
سکه ها

 سکه بیست و پنج دینار ناصرالدین شاه قاجار


ویژگی ها : این سکه معادل نیم شاهی و یا یک پول می باشد

روی سکه : شیر و شمشیر، 25 دینار و در دور سکه  برگ بلوط و زیتون 

پشت سکه : ضرب دارلسلطنه اصفهان و برگ بلوط و زیتون در دور سکه

سال ضرب : از 1274 تا 1270 هجری قمری

ضرب شهر : اصفهان

جنس سکه : مس

وزن استاندارد :

میانگین قطر :

توجه: تمامی مطالب و تصاویر سکه های موجود در این صفحه، صرفاً جهت اطلاع رسانی در زمینه فرهنگی و تحقیقاتی است و برای خرید و فروش نیست.