لطفا منتظر بمانید...

سکه 10 دینار برنز 1316 -AU- رضا شاه

سکه 10 دینار برنز 1316 -AU- رضا شاهسکه 10 دینار برنز 1316 -AU- رضا شاه
توضیحات

این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد.

سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می باشد.

روی سکه

  • 10
  • برگ بلوط
  • تاریخ

پشت سکه

  • ده دینار
  • برگ زیتون و برگ بلوط
  • تاج
  • شیر و خورشید
برچسب ها
خالی