لطفا منتظر بمانید...

سکه 1 ریال پنجاهمین سال 2535 ، با انعکاس شیر روی سکه

سکه 1 ریال پنجاهمین سال 2535 ، با انعکاس شیر روی سکهسکه 1 ریال پنجاهمین سال 2535 ، با انعکاس شیر روی سکه
توضیحات

این سکه دارای کیفیت بانکی می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می باشد.

روی سکه

  • 1 ریال
  • پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی
  • برگ زیتون و برگ بلوط
  • تاج
  • تاریخ

پشت سکه

  •  برگ زیتون و برگ بلوط
  • شیر و خورشید
  • تاج
  • 1 ریال
برچسب ها