لطفا منتظر بمانید...

سکه 1 ریال مصدقی 1336- محمد رضا شاه

سکه 1 ریال مصدقی 1336- محمد رضا شاهسکه 1 ریال مصدقی 1336- محمد رضا شاه
توضیحات

این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت سکه ها می باشد.

روی سکه

  • 1 ریال
  • محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران
  • برگ زیتون و برگ بلوط
  • تاریخ

پشت سکه

  •  برگ زیتون و برگ بلوط
  • شیر و خورشید
  • تاج
  • 1 ریال
برچسب ها
خالی