لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

اروپا

/world-coin/اروپا.html2016-02-06
logo
سکه ها
اروپا600600
سکه طلا دوکات 1806 - هلند
سکه طلا دوکات 1806 - هلند
طلا
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه مربوط به دوره پادشاهی لویی ناپلئون هلند (1806-1810) می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه