لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "1 ریالی":

نام ها

سکه 1 ریال 1365 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1365 - خارج از مرکز - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: سکه دارای ارور « ضرب خارج از مرکز » می باشد. مشخصات سکه جنس: نیکل و مس... ادامه