لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "یک پهلوی":

نام ها

سکه طلا یک پهلوی خطی 1305 - پولک ناقص - رضا شاه
سکه طلا یک پهلوی خطی 1305 - پولک ناقص - رضا شاه
شمسی / طلا / 1.9 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پولک سکه دو نقص در جلو و پشت سکه دارد که ممکن است در تصویر به خوبی مشخص نباشد. سکه در... ادامه

سکه یک پهلوی خطی 1322 - بانکی - محمد رضا شاه
سکه یک پهلوی خطی 1322 - بانکی - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 8.13 گرم / 21.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه یک پهلوی خطی 1322 - محمد رضا شاه
سکه یک پهلوی خطی 1322 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 8.13 گرم / 21.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه یک پهلوی خطی 1323 - بانکی - محمد رضا شاه
سکه یک پهلوی خطی 1323 - بانکی - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 8.13 گرم / 21.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه