لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "یکتومان":

نام ها

سکه طلا یک تومان 1299 - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 1299 - ناصرالدین شاه
قمری / طلا 900 / 2.85 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه