لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "یادبود طلا":

نام ها

مدال یادبود طلا بانک ملی 2535 - 5 گرمی - هشت ضلعی
مدال یادبود طلا بانک ملی 2535 - 5 گرمی - هشت ضلعی
شاهنشاهی / طلا 900 / 5 گرم / 21 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود طلا خانواده شهدا 1362 - جمهوری اسلامی
مدال یادبود طلا خانواده شهدا 1362 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / طلا 900 / 8.13 گرم / 22.2 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

یادبود طلا خانواده شهدا 1362 - جمهوری اسلامی
یادبود طلا خانواده شهدا 1362 - جمهوری اسلامی
شمسی / طلا
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه