لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "یادبود امام علی":

نام ها

مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع)
مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع)
مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع)  این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع)  - با کاور فابریک - 1337
مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع) - با کاور فابریک - 1337
مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع)  این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. توجه: مدال با کاور فابریک می باشد. مدال در کاور... ادامه

مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع) - 5 گرمی
مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع) - 5 گرمی
مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع)  این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع) - آویزی
مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع) - آویزی
مدال کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع) - بانکی
مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع) - بانکی
مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت مدال خراشهای بسیار ریز وجود دارد.... ادامه

مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع) 1337
مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع) 1337
مدال کارخانجات ایران ناسیونال و یادبود امام علی (ع) 1337 این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال کانون افسران بازنشسته 1350 - محمد رشا شاه
مدال کانون افسران بازنشسته 1350 - محمد رشا شاه
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک دارد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - 1337
مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - 1337
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - 1337 - ایوزیان
مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - 1337 - ایوزیان
انتهای شمشیر حضرت علی نوشته "ایوزیان" حک شده است. ایوزیان نام ضرب کننده این مدال است این مدال دارای کیفیت بانکی   و همانند تصویر میباشد. توجه:... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ
مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه کمی لک و خراشهای ریز دارد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ - EF
مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ - EF
- / نقره / 20 گرم / 35.7 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ - بانکی
مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ - بانکی
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ - طلایی
مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ - طلایی
- / نقره / 20 گرم / 35.7 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - شباش عید غدیر
مدال یادبود امام علی (ع) - شباش عید غدیر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - غدیر خم
مدال یادبود امام علی (ع) - غدیر خم
- / نقره / 20 گرم / 35.7 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: نقره وزن: 20 گرم قطر: 40 میلیمتر روی مدال تصویر... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - متوسط - 1337
مدال یادبود امام علی (ع) - متوسط - 1337
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره مدال ضربه خوردگی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - متوسط - 1337
مدال یادبود امام علی (ع) - متوسط - 1337
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - متوسط - 1337 - بانکی
مدال یادبود امام علی (ع) - متوسط - 1337 - بانکی
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - متوسط - 1337 - طرح پشت متفاوت
مدال یادبود امام علی (ع) - متوسط - 1337 - طرح پشت متفاوت
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - متوسط - 1337 - طلایی
مدال یادبود امام علی (ع) - متوسط - 1337 - طلایی
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه