لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "کاور سکه":

نام ها


کاور سکه با سایز 15mm

کد: 120340

کاور سکه با سایز 15mm
300 تومان
اندازه این کاور ها 5×5 سانتیمتر می باشد و سایز آن 15 میلیمتر می باشد. مواد تشکیل دهنده آن کاغذ و سلفون بسیار مرغوب است. ادامه

کاور سکه با سایز 17.5mm

کد: 120300

کاور سکه با سایز 17.5mm
300 تومان
اندازه این کاور ها 5×5 سانتیمتر می باشد و سایز آن 17.5 میلیمتر می باشد. مواد تشکیل دهنده آن کاغذ و سلفون بسیار مرغوب است. ادامه

کاور سکه با سایز 20mm

کد: 120354

کاور سکه با سایز 20mm
300 تومان
اندازه این کاور ها 5×5 سانتیمتر می باشد و سایز آن 20 میلیمتر می باشد. مواد تشکیل دهنده آن کاغذ و سلفون بسیار مرغوب است. ادامه

کاور سکه با سایز 21.5mm

کد: 120356

کاور سکه با سایز 21.5mm
300 تومان
اندازه این کاور ها 5×5 سانتیمتر می باشد و سایز آن 21.5 میلیمتر می باشد. مواد تشکیل دهنده آن کاغذ و سلفون بسیار مرغوب است.

کاور سکه با سایز 22.5mm

کد: 120344

کاور سکه با سایز 22.5mm
300 تومان
اندازه این کاور ها 5×5 سانتیمتر می باشد و سایز آن 22.5 میلیمتر می باشد. مواد تشکیل دهنده آن کاغذ و سلفون بسیار مرغوب است. ادامه

کاور سکه با سایز 23.5mm

کد: 120347

کاور سکه با سایز 23.5mm
300 تومان
اندازه این کاور ها 5×5 سانتیمتر می باشد و سایز آن 23.5 میلیمتر می باشد. مواد تشکیل دهنده آن کاغذ و سلفون بسیار مرغوب است. ادامه

کاور سکه با سایز 25mm

کد: 120346

کاور سکه با سایز 25mm
300 تومان
اندازه این کاور ها 5×5 سانتیمتر می باشد و سایز آن 25 میلیمتر می باشد. مواد تشکیل دهنده آن کاغذ و سلفون بسیار مرغوب است. ادامه

کاور سکه با سایز 27.5mm

کد: 120350

کاور سکه با سایز 27.5mm
300 تومان
اندازه این کاور ها 5×5 سانتیمتر می باشد و سایز آن 27.5 میلیمتر می باشد. مواد تشکیل دهنده آن کاغذ و سلفون بسیار مرغوب است. ادامه

کاور سکه با سایز 30mm

کد: 120330

کاور سکه با سایز 30mm
300 تومان
اندازه این کاور ها 5×5 سانتیمتر می باشد و سایز آن 30 میلیمتر می باشد. مواد تشکیل دهنده آن کاغذ و سلفون بسیار مرغوب است. ادامه

کاور سکه با سایز 32.5mm

کد: 120345

کاور سکه با سایز 32.5mm
300 تومان
اندازه این کاور ها 5×5 سانتیمتر می باشد و سایز آن 32.5 میلیمتر می باشد. مواد تشکیل دهنده آن کاغذ و سلفون بسیار مرغوب است. ادامه

کاور سکه با سایز 35mm

کد: 120365

کاور سکه با سایز 35mm
300 تومان
موجود
اندازه این کاور ها 5×5 سانتیمتر می باشد و سایز آن 35 میلیمتر می باشد. مواد تشکیل دهنده آن کاغذ و سلفون بسیار مرغوب است. ادامه

کاور سکه با سایز 37.5mm

کد: 120359

کاور سکه با سایز 37.5mm
300 تومان
موجود
اندازه این کاور ها 5×5 سانتیمتر می باشد و سایز آن 37.5 میلیمتر می باشد. مواد تشکیل دهنده آن کاغذ و سلفون بسیار مرغوب است. ادامه

کاور سکه با سایز 39.5mm

کد: 120351

کاور سکه با سایز 39.5mm
300 تومان
اندازه این کاور ها 5×5 سانتیمتر می باشد و سایز آن 39.5 میلیمتر می باشد. مواد تشکیل دهنده آن کاغذ و سلفون بسیار مرغوب است. ادامه

کاور پلاستیکی - اندازه 22.5 میلیمتر

کد: 139325

کاور پلاستیکی - اندازه 22.5 میلیمتر
800 تومان
این کاور پلاستیکی مناسب سکه هایی با سایز کمتر از 22.5 میلیمتر می باشد
جهت دریافت اخبار، فروش‌های ویژه و کد‌های تخفیف لطفا ایمیل خود را وارد کنید.
فروش کتاب های تخصصی فروش کتاب های تاریخ شناسی