لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "پنج ریال":

نام ها

سکه 5 ریال 1324 - بانکی - محمد رضا شاه
سکه 5 ریال 1324 - بانکی - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 8 گرم / 26.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. و به تعداد موجود است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه