لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "پنج دینار":

نام ها

سکه 5 دینار برنز 1319 - رضا شاه
سکه 5 دینار برنز 1319 - رضا شاه
خورشیدی / برنز / 1.65 گرم / 16 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه 5 دینار نیکل 1310 - بانکی - رضا شاه
سکه 5 دینار نیکل 1310 - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 2 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: ضربه خوردگی کوچکی پشت سکه بالای تاج روی کنگره وجود دارد. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه