لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "نیم ریال":

نام ها

سکه نیم ریال 1314 - بانکی - رضا شاه
سکه نیم ریال 1314 - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / نقره 828 / 2.5 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه