لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "مظفرالدین شاه":

نام ها

سکه 2000 دینار 1318/7 - مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 1318/7 - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار خوب و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه