لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "مدال یادبود برنز":

نام ها

مدال برنز 2500 سال روی دریاها - محمد رضا شاه پهلوی
مدال برنز 2500 سال روی دریاها - محمد رضا شاه پهلوی
یادبود برنز 2500 سال روی دریاها - محمدرضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات مدال جنس: برنز وزن:... ادامه

مدال نقره 2500 سال روی دریاها - محمد رضا شاه پهلوی
مدال نقره 2500 سال روی دریاها - محمد رضا شاه پهلوی
یادبود نقره 2500 سال روی دریاها - محمدرضا شاه پهلوی مشخصات مدال نقره: این مدال دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. جنس: نقره وزن: 55.5... ادامه