لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "مدال نوروز":

نام ها

مدال نقره نوروز 1338 - شاه تک -بانکی- محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1338 - شاه تک -بانکی- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: چند خراش کوچک روی مدال وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره نوروز 1342 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1342 - لافتی الا علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال نقره نوروز 1352 - چوگان - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1352 - چوگان - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 21.5 گرم / 36.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.  توجه: روی مدال خراش های ریز دیده می شود. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه