لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "مدال صنعت":

نام ها

مدال صنعت - آبان 1344- محمد رضا شاه
مدال صنعت - آبان 1344- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال صنعت - آبان 1346- محمد رضا شاه
مدال صنعت - آبان 1346- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه