لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "مدال شاهنشاهی":

نام ها

مدال نقره یادبود انقلاب سفید - با جعبه - محمدرضا شاه
مدال نقره یادبود انقلاب سفید - با جعبه - محمدرضا شاه
نقره 925 / 39.75 گرم / 45 میلیمتر
مدال یادبود انقلاب سفید - نقره - محمدرضا شاه پهلوی (یادبود دانشگاه پهلوی) این مدال دارای کیفیت بانکی می باشد و با جعبه فابریک به فروش می رسد... ادامه

مدال یادبود انقلاب سفید - محمدرضا شاه
مدال یادبود انقلاب سفید - محمدرضا شاه
نقره 925 / 39.75 گرم / 45 میلیمتر
مدال یادبود انقلاب سفید (یادبود دانشگاه پهلوی) این مدال دارای کیفیت بانکی می باشد و با جعبه فابریک به فروش می رسد. جنس: نقره 925 وزن:... ادامه

مدال یادبود وزارت امور خارجه
مدال یادبود وزارت امور خارجه
مدال یادبود پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - وزارت امور خارجه 2535 این مدال بدون جعبه و با کیفیت بانکی بفروش می رسد. مشخصات مدال جنس: برنز... ادامه