لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "مدال برنز":

نام ها

مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
1290 / برنز / 5 گرم / 23×27 میلیمتر
مدال آویزی یادبود بازدید ناصرالدین شاه قاجار از انگلستان در سفر اول خود به فرنگ - ضرب انگلستان این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.... ادامه

مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
1290 / برنز / 5 گرم / 23×27 میلیمتر
مدال آویزی یادبود بازدید ناصرالدین شاه قاجار از انگلستان در سفر اول خود به فرنگ - ضرب انگلستان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر... ادامه

مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - پولک ناقص - ناصر الدین شاه
مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - پولک ناقص - ناصر الدین شاه
1290 / برنز / 5 گرم / 23×27 میلیمتر
مدال آویزی یادبود بازدید ناصرالدین شاه قاجار از انگلستان در سفر اول خود به فرنگ - ضرب انگلستان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر... ادامه

مدال برنز بپاداش خدمت - با جعبه - رضا شاه
مدال برنز بپاداش خدمت - با جعبه - رضا شاه
1304 / برنز / 17.8 گرم / 33 میلیمتر
مدال آویزی برنز بپاداش خدمت - رضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. و با جعبه و روبان فابریک به فروش می رسد.... ادامه

مدال برنز یادبود افتتاح سد سفید رود - 1341
مدال برنز یادبود افتتاح سد سفید رود - 1341
1341 / برنز / 82.7 گرم / 60 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. و با جعبه فابریک به فروش می رسد. توضیحات مدال یادبود افتتاح سد سفید رود (منجیل) در دوره... ادامه

مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349
مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349
خورشیدی / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. و با جعبه فابریک به فروش می رسد. توضیحات مدال یادبود افتتاح سد شاه عباس کبیر (زاینده... ادامه

مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349 - بدون جعبه
مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349 - بدون جعبه
خورشیدی / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. و بدون جعبه فابریک به فروش می رسد. توضیحات مدال یادبود افتتاح سد شاه عباس کبیر... ادامه

مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
1341 / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه : رنگ مدال نقره ای می باشد اما جنس آن برنز است. توضیحات مدال سد محمدرضا... ادامه

مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
1341 / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی مدال ضربه خوردگی دیده می شود. توضیحات مدال سد محمدرضا شاه پهلوی (دز)... ادامه

مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
1341 / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیحات مدال سد محمدرضا شاه پهلوی (دز) در دوره پادشاهی محمدرضا پهلوی و به منظور... ادامه

مدال نقره یادبود افتتاح سد سفید رود - 1341
مدال نقره یادبود افتتاح سد سفید رود - 1341
1341 / برنز / 82.7 گرم / 60 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیحات مدال یادبود افتتاح سد سفید رود (منجیل) در دوره محمدرضا شاه پهلوی و به منظور... ادامه

مدال یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
مدال یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
قمری / برنز / 9.2 گرم / 29 میلیمتر
مدال برنز یادبود بازدید ناصرالدین شاه قاجار از انگلستان در سفر اول خود به فرنگ - ضرب انگلستان این مدال دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد.... ادامه

مدال یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
مدال یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
قمری / برنز / 5 گرم / 23 میلیمتر
مدال یادبود بازدید ناصرالدین شاه قاجار از انگلستان در سفر اول او به فرنگ - ضرب انگلستان این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد.... ادامه

مدال یادبود وزارت امور خارجه
مدال یادبود وزارت امور خارجه
مدال یادبود پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - وزارت امور خارجه 2535 این مدال بدون جعبه و با کیفیت بانکی بفروش می رسد. مشخصات مدال جنس: برنز... ادامه