لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "مدال بانک صادرات":

نام ها

مدال بانک صادرات ایران - محمد رضا شاه
مدال بانک صادرات ایران - محمد رضا شاه
- / مس / 13 گرم / 32 میلیمتر
مدال آویزی یادبود حساب در گردش بانک صادرات ایران - پهلوی دوم این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه