لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "مدال آویزی":

نام ها

مدال آویزی یادبود رضا شاه - دو رو رضا شاه
مدال آویزی یادبود رضا شاه - دو رو رضا شاه
- / برنز / 3 گرم / 22×27 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
1290 / برنز / 5 گرم / 23×27 میلیمتر
مدال آویزی یادبود بازدید ناصرالدین شاه قاجار از انگلستان در سفر اول خود به فرنگ - ضرب انگلستان این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.... ادامه

مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
1290 / برنز / 5 گرم / 23×27 میلیمتر
مدال آویزی یادبود بازدید ناصرالدین شاه قاجار از انگلستان در سفر اول خود به فرنگ - ضرب انگلستان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر... ادامه

مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - پولک ناقص - ناصر الدین شاه
مدال آویزی یادبود سفر به انگستان 1290 - پولک ناقص - ناصر الدین شاه
1290 / برنز / 5 گرم / 23×27 میلیمتر
مدال آویزی یادبود بازدید ناصرالدین شاه قاجار از انگلستان در سفر اول خود به فرنگ - ضرب انگلستان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر... ادامه

مدال بانک صادرات ایران - محمد رضا شاه
مدال بانک صادرات ایران - محمد رضا شاه
- / مس / 13 گرم / 32 میلیمتر
مدال آویزی یادبود حساب در گردش بانک صادرات ایران - پهلوی دوم این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر می باشد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال برنز بپاداش خدمت - با جعبه - رضا شاه
مدال برنز بپاداش خدمت - با جعبه - رضا شاه
1304 / برنز / 17.8 گرم / 33 میلیمتر
مدال آویزی برنز بپاداش خدمت - رضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. و با جعبه و روبان فابریک به فروش می رسد.... ادامه

مدال نقره بپاداش خدمت - رضا شاه
مدال نقره بپاداش خدمت - رضا شاه
1304 / نقره / 20 گرم / 33 میلیمتر
مدال آویزی نقره به پاداش خدمت - رضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. و با روبان و جعبه فابریک به فروش می رسد. توجه:... ادامه

مدال نقره یادبود انقلاب سفید - با جعبه - محمدرضا شاه
مدال نقره یادبود انقلاب سفید - با جعبه - محمدرضا شاه
نقره 925 / 39.75 گرم / 45 میلیمتر
مدال یادبود انقلاب سفید - نقره - محمدرضا شاه پهلوی (یادبود دانشگاه پهلوی) این مدال دارای کیفیت بانکی می باشد و با جعبه فابریک به فروش می رسد... ادامه

مدال یادبود انقلاب سفید - محمدرضا شاه
مدال یادبود انقلاب سفید - محمدرضا شاه
نقره 925 / 39.75 گرم / 45 میلیمتر
مدال یادبود انقلاب سفید (یادبود دانشگاه پهلوی) این مدال دارای کیفیت بانکی می باشد و با جعبه فابریک به فروش می رسد. جنس: نقره 925 وزن:... ادامه

مدال یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
مدال یادبود سفر به انگستان 1290 - ناصر الدین شاه
قمری / برنز / 5 گرم / 23 میلیمتر
مدال یادبود بازدید ناصرالدین شاه قاجار از انگلستان در سفر اول او به فرنگ - ضرب انگلستان این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد.... ادامه

نشان آویزی یادبود کنگره لاینز
نشان آویزی یادبود کنگره لاینز
نشان آویزی یادبود شانزدهمین کنگره لاینز ایران 2535 Lions, Multiple District 354 Iran 1976 این نشان آویزی دارای کیفیت بانکی و با کاور فابریک می باشد.... ادامه