لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "مدال":

نام ها

مدال نقره نوروز 1351 - چوگان - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 1351 - چوگان - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح مدال خراش های مویی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره نوروز 2537 - چوگان - محمد رضا شاه
مدال نقره نوروز 2537 - چوگان - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پولک مدال نقص کوچکی دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود... ادامه

مدال نقره کارخانه اتومبیل سازی خاور
مدال نقره کارخانه اتومبیل سازی خاور
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مشخصات: جنس: نقره وزن: 50 گرم قطر: 47 میلیمتر روی مدال دهسال... ادامه

مدال نقره کنگره لاینز - 1345
مدال نقره کنگره لاینز - 1345
 در فروردین 1345 به مناسبت ششمین کنگره لاینز به ضرب رسیده است. این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال با کاور به فروش می... ادامه

مدال نقره یادبود افتتاح سد سفید رود - 1341
مدال نقره یادبود افتتاح سد سفید رود - 1341
1341 / برنز / 82.7 گرم / 60 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیحات مدال یادبود افتتاح سد سفید رود (منجیل) در دوره محمدرضا شاه پهلوی و به منظور... ادامه

مدال نوروز 1330 - صاحب الزمان
مدال نوروز 1330 - صاحب الزمان
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نوروز 1330 - صاحب الزمان - VF
مدال نوروز 1330 - صاحب الزمان - VF
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال نوروز 1331 - صاحب الزمان
مدال نوروز 1331 - صاحب الزمان
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال نوروز پیروز 1329
مدال نوروز پیروز 1329
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال نوروز پیروز 1330
مدال نوروز پیروز 1330
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال نوروز پیروز 1331
مدال نوروز پیروز 1331
این مدال دارای کیفیت بسیارعالی   میباشد. مدال با کارت مخصوص فروشگاه سکه ها پرس شده است. جنس: نقره وزن: 1.5 گرم قطر: 16.1 میلیمتر... ادامه

مدال نوروز پیروز 1332
مدال نوروز پیروز 1332
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال پیوندتان مبارک
مدال پیوندتان مبارک
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. از این مدال در عروسی ها استفاده می شده است. تاریخ ضرب آن مشخص نیست. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال کانون افسران بازنشسته 1350 - محمد رشا شاه
مدال کانون افسران بازنشسته 1350 - محمد رشا شاه
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک دارد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال یا صاحب الزمان علیه السلام 1339
مدال یا صاحب الزمان علیه السلام 1339
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - 1337
مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - 1337
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - 1337 - ایوزیان
مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - 1337 - ایوزیان
انتهای شمشیر حضرت علی نوشته "ایوزیان" حک شده است. ایوزیان نام ضرب کننده این مدال است این مدال دارای کیفیت بانکی   و همانند تصویر میباشد. توجه:... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ
مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه کمی لک و خراشهای ریز دارد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ - EF
مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ - EF
- / نقره / 20 گرم / 35.7 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ - بانکی
مدال یادبود امام علی (ع) - بزرگ - بدون تاریخ - بانکی
مدال یادبود امام علی (ع) این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون... ادامه