لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "مدال":

نام ها

مدال صاحب الزمان با دسته گل - بدون تاریخ- نوع دوم - طلایی
مدال صاحب الزمان با دسته گل - بدون تاریخ- نوع دوم - طلایی
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال صاحب الزمان با دسته گل 1339
مدال صاحب الزمان با دسته گل 1339
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال صاحب الزمان با دسته گل 1339 - طلایی
مدال صاحب الزمان با دسته گل 1339 - طلایی
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال صاحب الزمان با دسته گل 1339 - نوع دوم
مدال صاحب الزمان با دسته گل 1339 - نوع دوم
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال صاحب الزمان با گلدان -بدون تاریخ - طلایی
مدال صاحب الزمان با گلدان -بدون تاریخ - طلایی
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال صاحب الزمان با گلدان -بدون تاریخ - نوع دوم
مدال صاحب الزمان با گلدان -بدون تاریخ - نوع دوم
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. نوشته صاحب الزمان متفاوت است. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال... ادامه

مدال صاحب الزمان با گلدان بدون تاریخ
مدال صاحب الزمان با گلدان بدون تاریخ
این مدال دارای کیفیت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال صاحب زمان 1338
مدال صاحب زمان 1338
این مدال دارای کیفیت بسیارعالی   میباشد. مدال با کارت مخصوص فروشگاه سکه ها پرس شده است. جنس: نقره وزن: 1.5 گرم قطر: 16.1 میلیمتر... ادامه

مدال صندوق پس انداز ملی - الحق مع علی
مدال صندوق پس انداز ملی - الحق مع علی
این مدال دارای کیفیت بسبار عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال مبارک باد 1335
مدال مبارک باد 1335
این مدال دارای کیفیت بسیارعالی   میباشد. مدال با کارت مخصوص فروشگاه سکه ها پرس شده است. جنس: نقره وزن: 1.5 گرم قطر: 16.1 میلیمتر... ادامه

مدال مبارک باد با دسته گل - بدون تاریخ - طلایی
مدال مبارک باد با دسته گل - بدون تاریخ - طلایی
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال مبارک باد با دسته گل 1336
مدال مبارک باد با دسته گل 1336
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال مبارک باد با دسته گل 1337
مدال مبارک باد با دسته گل 1337
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال مبارک باد با دسته گل 1338
مدال مبارک باد با دسته گل 1338
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال مبارک باد با دسته گل 1338 - طلایی
مدال مبارک باد با دسته گل 1338 - طلایی
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال مبارک باد با دسته گل 1339
مدال مبارک باد با دسته گل 1339
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال مبارک باد با سرباز هخامنشی
مدال مبارک باد با سرباز هخامنشی
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال مبارک باد با سرباز هخامنشی
مدال مبارک باد با سرباز هخامنشی
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال مبارک باد با گل لاله - بدون تاریخ
مدال مبارک باد با گل لاله - بدون تاریخ
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال مبارک باد با گل لاله 1337
مدال مبارک باد با گل لاله 1337
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه