لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "مدال":

نام ها

مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
1341 / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی مدال ضربه خوردگی دیده می شود. توضیحات مدال سد محمدرضا شاه پهلوی (دز)... ادامه

مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
1341 / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیحات مدال سد محمدرضا شاه پهلوی (دز) در دوره پادشاهی محمدرضا پهلوی و به منظور... ادامه

مدال برنز یادبود نمایشگاه کالای ایران
مدال برنز یادبود نمایشگاه کالای ایران
مدال برنز یادبود نمایشگاه کالای ایرانی 1350 این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: روی مدال خراش هایی دیده می شود و کنگره... ادامه

مدال بزرگداشت حکیم فردوسی - 2 عددی
مدال بزرگداشت حکیم فردوسی - 2 عددی
یادبود سال بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی - موسسه فرهنگی اکو این مدال ها دارای کیفیت بانکی میباشند. جنس: آلیاژی از روی با روکش آب طلا وزن سایز... ادامه

مدال بیست و پنجمین سال تاسیس صندوق پس انداز ملی 1343
مدال بیست و پنجمین سال تاسیس صندوق پس انداز ملی 1343
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال بیست و پنجمین سال تاسیس صندوق پس انداز ملی 1343
مدال بیست و پنجمین سال تاسیس صندوق پس انداز ملی 1343
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال تصویر امام علی (ع)
مدال تصویر امام علی (ع)
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. و در زمان محمد رضا شاه ضرب شده است. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه... ادامه

مدال تقدیمی هیئت انصار القائم- 1380 قمری
مدال تقدیمی هیئت انصار القائم- 1380 قمری
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال تقدیمی هیئت بنی فاطمه
مدال تقدیمی هیئت بنی فاطمه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال تقدیمی هیئت بنی فاطمه
مدال تقدیمی هیئت بنی فاطمه
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال تقدیمی هیئت فاطمیون - 1391 قمری
مدال تقدیمی هیئت فاطمیون - 1391 قمری
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال تقدیمی هیئت قائمیه- 1378 قمری
مدال تقدیمی هیئت قائمیه- 1378 قمری
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی   میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. جنس: نقره وزن: 3.9 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی مدال... ادامه

مدال تقدیمی هیئت قائمیه- 1378 قمری - بانکی
مدال تقدیمی هیئت قائمیه- 1378 قمری - بانکی
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. جنس: نقره وزن: 3.9 گرم قطر: 22.5 میلیمتر روی مدال تقدیمی... ادامه

مدال حسینیه آذربایجانیان در کربلا - 1348
مدال حسینیه آذربایجانیان در کربلا - 1348
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال خجسته نوروز با صاحب الزمان 1330
مدال خجسته نوروز با صاحب الزمان 1330
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال خجسته نوروز با صاحب الزمان 1332
مدال خجسته نوروز با صاحب الزمان 1332
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال خجسته نوروز با صاحب الزمان 1333
مدال خجسته نوروز با صاحب الزمان 1333
این مدال دارای کیفیت بسیارعالی   میباشد. مدال با کارت مخصوص فروشگاه سکه ها پرس شده است. جنس: نقره وزن: 1.5 گرم قطر: 16.1 میلیمتر... ادامه

مدال خدمت رضا شاه
مدال خدمت رضا شاه
کیفیت این مدال بسیار عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

مدال دو طرف الحق مع علی - محمد رضا شاه
مدال دو طرف الحق مع علی - محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان
مدال دو طرف صاحب الزمان
مدال دو طرف صاحب الزمان این مدال دارای کیفیت بسیار عالی    میباشد. مدال با کارت مخصوص فروشگاه سکه ها پرس شده است. جنس: نقره... ادامه