لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "مدال":

نام ها

سری پنج یادبود سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران
سری پنج یادبود سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران
این سری از مدالهای یادبودی در اندازه پنج یادبود، از جنس نقره و در سه طرح متفاوت توسط بانک مرکزی ضرب و عرضه گردیده است. کیفیت مدالها بانکی می باشد.... ادامه

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343
مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343
مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343 - بانکی
مدال ارمغان صندوق پس انداز ملی 1343 - بانکی
خورشیدی / نقره / 3 گرم / 22.5 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال الحق مع علی -صاحب الزمان (ع)- محمد رضا شاه
مدال الحق مع علی -صاحب الزمان (ع)- محمد رضا شاه
این مدال دارای کیفیت بانکی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

مدال انجمن کلیمیان
مدال انجمن کلیمیان
کیفیت این دو مدال تقریبا بانکی است روی مدال نقره خراش های بسیار ریز دی ده می شود که در عکس پیدارست. این مدال در دو جنس نقره و برنز می باشد. در شهریور ماه... ادامه

مدال اهدائی کارخانه اتومبیل سازی خاور
مدال اهدائی کارخانه اتومبیل سازی خاور
این مدال دارای کیفیت بسیار عالی   میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال اهدائی کارخانه اتومبیل سازی خاور
مدال اهدائی کارخانه اتومبیل سازی خاور
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

مدال برنز انجمن کلیمیان
مدال برنز انجمن کلیمیان
خورشیدی / برنز / 10.5 گرم / 29.2 میلیمتر
مدال برنز انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال... ادامه

مدال برنز انجمن کلیمیان 1344 - محمد رضا شاه
مدال برنز انجمن کلیمیان 1344 - محمد رضا شاه
مدال برنز انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه لک وجود دارد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه

مدال برنز انجمن کلیمیان 1344 - محمد رضا شاه
مدال برنز انجمن کلیمیان 1344 - محمد رضا شاه
مدال برنز انجمن کلیمیان این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: کنگره سکه نقص کوچکی دارد. مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال برنز بپاداش خدمت - با جعبه - رضا شاه
مدال برنز بپاداش خدمت - با جعبه - رضا شاه
1304 / برنز / 17.8 گرم / 33 میلیمتر
مدال آویزی برنز بپاداش خدمت - رضا شاه پهلوی این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. و با جعبه و روبان فابریک به فروش می رسد.... ادامه

مدال برنز کنگره لاینز - 1345
مدال برنز کنگره لاینز - 1345
در فروردین 1345 به مناسبت ششمین کنگره لاینز به ضرب رسیده است. این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: پولک سکه کمی نقص دارد که در تصویر مشخص... ادامه

مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه
مدال برنز یادبود ارامنه ایران 1344 - محمد رضا شاه این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال برنز یادبود افتتاح سد سفید رود - 1341
مدال برنز یادبود افتتاح سد سفید رود - 1341
1341 / برنز / 82.7 گرم / 60 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. و با جعبه فابریک به فروش می رسد. توضیحات مدال یادبود افتتاح سد سفید رود (منجیل) در دوره... ادامه

مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349
مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349
خورشیدی / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. و با جعبه فابریک به فروش می رسد. توضیحات مدال یادبود افتتاح سد شاه عباس کبیر (زاینده... ادامه

مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349 - بدون جعبه
مدال برنز یادبود سد شاه عباس کبیر - 1349 - بدون جعبه
خورشیدی / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. و بدون جعبه فابریک به فروش می رسد. توضیحات مدال یادبود افتتاح سد شاه عباس کبیر... ادامه

مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
مدال برنز یادبود سد محمد رضا شاه پهلوی
1341 / برنز / 56 گرم / 55 میلیمتر
این مدال یادبود دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه : رنگ مدال نقره ای می باشد اما جنس آن برنز است. توضیحات مدال سد محمدرضا... ادامه