لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "محمد رضا شاه":

نام ها

مدال یادبود طلا - منشور کوروش بزرگ - 1350 - محمد رضا شاه
مدال یادبود طلا - منشور کوروش بزرگ - 1350 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 9 گرم / 22.2 میلیمتر
مدال طلا یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   مدال در کاور منقش به آرم... ادامه

مدال یادبود طلا - منشور کوروش بزرگ 1350 - بانکی
مدال یادبود طلا - منشور کوروش بزرگ 1350 - بانکی
شاهنشاهی / طلا 900 / 9 گرم / 22.2 میلیمتر
مدال طلا یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 - محمد رضا شاه
مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 - محمد رضا شاه
یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: لک و خراش های کوچکی روی مدال دیده می شود.... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -EF- محمد رضا شاه
مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -EF- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 11.36 گرم / 29.2 میلیمتر
یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -VF- محمد رضا شاه
مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -VF- محمد رضا شاه
یادبود 2500 سال شاهنشاهی و تصویر منشور کوروش بزرگ این مدال دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی مدال خراش وجود دارد. مدال در... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -بانکی- محمد رضا شاه
مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -بانکی- محمد رضا شاه
یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -بانکی- محمد رضا شاه
مدال یادبود نقره - منشور کوروش بزرگ 1350 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 11.36 گرم / 29.2 میلیمتر
یادبود منشور کوروش بزرگ و 2500 سال شاهنشاهی ایران این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه