لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "سکه 5 ریال":

نام ها

سکه 5 ریال دو تاج 1343 - مکرر پشت سکه - محمد رضا شاه
سکه 5 ریال دو تاج 1343 - مکرر پشت سکه - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 5 گرم / 26 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه