لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "سکه های ماشینی قاجار":

نام ها

کتاب سکه های ماشینی قاجار
کتاب سکه های ماشینی قاجار
این کتاب شامل رویدادهای ضرابخانه طهران و فهرست سکه های ماشینی شاهان قاجار "ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمد شاه " می‌باشد.