لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "سکه های ایران":

نام ها

کتاب تاریخ سکه در دودمان های محلی ایران
کتاب تاریخ سکه در دودمان های محلی ایران
کتاب تاریخ سکه در دودمان های محلی ایران (قرون سوم و چهارم هجری قمری) A Numismatic History of Local Dynasties in Iran - Saeed Soleimani درباره کتاب... ادامه

کتاب تاریخ و سکه در پایان امپراتوری ساسانی
کتاب تاریخ و سکه در پایان امپراتوری ساسانی
کتاب تاریخ و سکه در پایان امپراتوری ساسانی History and Coin at the end of Sasanian Empire درباره کتاب نگارش و پژوهش: امین امینی پدیدآور:... ادامه

کتاب سکه های آغازین
کتاب سکه های آغازین
کتاب سکه های آغازین ؛ بررسی سکه های آسیای صغیر موجود در موزه سکه بانک سپه Early Coins ; Study of Asia Minor Coins in Sepah Bank Numismatic Museum... ادامه

کتاب سکه های ایران
کتاب سکه های ایران
  کتاب سکه های ایران درباره کتاب نویسنده:  سرفراز علی اکبر ، فريدون آورزمانی پدیدآور: سازمان‌ مطالعه ‌و... ادامه

کتاب سکه های ایران از انقراض ایلخانان مغول تا استیلای تیمور گورکان
کتاب سکه های ایران از انقراض ایلخانان مغول تا استیلای تیمور گورکان
کتاب سکه های ایران از انقراض ایلخانان مغول تا استیلای تیمور گورکان Persian Coins From Fall of Mongol Ilkhanids to Conquest of Tamerlane - Bahram Alaedini... ادامه

کتاب سکه های ایران از طاهریان تا خوارزمشاهیان
کتاب سکه های ایران از طاهریان تا خوارزمشاهیان
کتاب سکه های ایران از طاهریان تا خوارزمشاهیان Persian Coins from Taherids To Khwarazmshahids - Bahram Alaedini درباره کتاب نویسنده: بهرام علاء... ادامه

کتاب سکه های ایران در دوره اسلامی
کتاب سکه های ایران در دوره اسلامی
سکه های ایران در دوره اسلامی ، از آغاز تا برآمدن سلجوقیان The Islamic Coins of Iran , From the Beginning to the Rise of the Seljuqs درباره کتاب... ادامه

کتاب سکه های ایران دوره ایلخانان مغول
کتاب سکه های ایران دوره ایلخانان مغول
کتاب سکه های ایران دوره ایلخانان مغول Persian Coins Mongol Ilkhanid Period - Bahram Alaedini درباره کتاب نویسنده: بهرام علاء الدینی... ادامه

کتاب سکه های ایران زمین
کتاب سکه های ایران زمین
کتاب سکه های ایران زمین ، از دوره هخامنشی تا پایان دوره پهلوی مجموعه سکه های موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک آستان قدس رضوی درباره کتاب... ادامه

کتاب سکه های نقره خلفای اسلامی
کتاب سکه های نقره خلفای اسلامی
کتاب سکه های نقره خلفای اسلامی (کاتالوگ کامل) Silver Coinage of the Caliphs (A Fully Ilustrated Catalogue) درباره کتاب نویسنده: عبدالرزاق شمس... ادامه