لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "سکه مکرر":

نام ها

سکه 1 ریال 1359 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
سکه 1 ریال 1359 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.2 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه کمی لک دارد. مشخصات سکه جنس: نیکل و مس وزن: 1.75 گرم قطر: 18.2... ادامه

سکه 20 ریال بازی های آسیایی 1353 - مکرر روی سکه - محمدرضا شاه
سکه 20 ریال بازی های آسیایی 1353 - مکرر روی سکه - محمدرضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: روی صورت و کلمه ایران دارای ارور مکرر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش... ادامه

سکه 5 ریال 1361 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
سکه 5 ریال 1361 - مکرر روی سکه - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 24.75 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه