لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "سکه محمدرضا شاه":

نام ها

سکه 50 دینار برنز 1322 - واریته تاریخ - VF - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1322 - واریته تاریخ - VF - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای  کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح: اعداد تاریخ چسبیده به هم و کوچکتر است. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به... ادامه