لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "سکه عنوان":

نام ها

سکه 5000 دینار خطی 1305 - بانکی - رضا شاه
سکه 5000 دینار خطی 1305 - بانکی - رضا شاه
خورشیدی / نقره 900 / 23 گرم / 36 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه کمی گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه