لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "سکه طلا":

نام ها

سکه طلا دو تومان 1297 - با ستاره - ناصرالدین شاه
سکه طلا دو تومان 1297 - با ستاره - ناصرالدین شاه
قمری / طلا 900 / 5.6 گرم / 21 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: روی سکه بالای کلاه ناصرالدین شاه "آسیب دیدگی" یا "جای تعمیر" وجود دارد. سکه در... ادامه

سکه طلا دو پهلوی 1308 - رضا شاه
سکه طلا دو پهلوی 1308 - رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 3.8 گرم / 20.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: خراش کوچکی روی کلاه رضا شاه دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه طلا دو پهلوی 1308 - رضا شاه
سکه طلا دو پهلوی 1308 - رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 3.8 گرم / 20.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه کمی خوردگی دارد . سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1334 - تاریخ کوچک - احمد شاه
سکه طلا پنجهزاری 1334 - تاریخ کوچک - احمد شاه
قمری / طلا / 1.43 گرم / 17.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1334 - تاریخ کوچک - احمد شاه
سکه طلا پنجهزاری 1334 - تاریخ کوچک - احمد شاه
قمری / طلا / 1.43 گرم / 17.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه کمی گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1336 - احمد شاه
سکه طلا پنجهزاری 1336 - احمد شاه
قمری / طلا 900 / 1.44 گرم / 17.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه طلا پنجهزاری 1336 - احمد شاه
سکه طلا پنجهزاری 1336 - احمد شاه
قمری / طلا 900 / 1.44 گرم / 17.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پشت سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه طلا یک تومان 1299 - ناصرالدین شاه
سکه طلا یک تومان 1299 - ناصرالدین شاه
قمری / طلا 900 / 2.85 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه گرفتگی قالب دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون... ادامه

سکه طلا یک پهلوی خطی 1305 - پولک ناقص - رضا شاه
سکه طلا یک پهلوی خطی 1305 - پولک ناقص - رضا شاه
شمسی / طلا / 1.9 گرم / 18 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: پولک سکه دو نقص در جلو و پشت سکه دارد که ممکن است در تصویر به خوبی مشخص نباشد. سکه در... ادامه

سکه یک پهلوی خطی 1322 - بانکی - محمد رضا شاه
سکه یک پهلوی خطی 1322 - بانکی - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 8.13 گرم / 21.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه یک پهلوی خطی 1322 - محمد رضا شاه
سکه یک پهلوی خطی 1322 - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 8.13 گرم / 21.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه یک پهلوی خطی 1323 - بانکی - محمد رضا شاه
سکه یک پهلوی خطی 1323 - بانکی - محمد رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 8.13 گرم / 21.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود طلا - دومین نمایشگاه بازرگانی بین المللی آسیائی 1348
مدال یادبود طلا - دومین نمایشگاه بازرگانی بین المللی آسیائی 1348
طلا
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

مدال یادبود طلا - میلاد امام رضا (ع) 2537 - کوچک
مدال یادبود طلا - میلاد امام رضا (ع) 2537 - کوچک
شاهنشاهی / طلا / 4.1 گرم / 20 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله... ادامه

مدال یادبود طلا - میلاد امام رضا(ع) 1354 - کوچک
مدال یادبود طلا - میلاد امام رضا(ع) 1354 - کوچک
طلا
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه

مدال یادبود طلا خانواده شهدا 1362 - جمهوری اسلامی
مدال یادبود طلا خانواده شهدا 1362 - جمهوری اسلامی
خورشیدی / طلا 900 / 8.13 گرم / 22.2 میلیمتر
این مدال دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به... ادامه

کتاب تاریخ اشکانیان به روایت سکه ها
کتاب تاریخ اشکانیان به روایت سکه ها
خورشیدی / 450 گرم
کتاب تاریخ اشکانیان به روایت سکه ها History of Parthia based on the Coins book درباره کتاب نویسنده: سید جلال دیلمقانی ناشر:... ادامه

کتاب سکه های طلای ماشینی ایران
کتاب سکه های طلای ماشینی ایران
خورشیدی / 450 گرم
کتاب سکه های طلای ماشینی ایران Iran Mechanical Gold Coins درباره کتاب نویسنده: سید مهدی موسوی ناشر: انتشارات پازینه نوبت... ادامه

کتاب شناخت سکه های پیش از اسلام
کتاب شناخت سکه های پیش از اسلام
خورشیدی / 300 گرم
کتاب شناخت سکه های پیش از اسلام از هخامنشی تا ساسانی The Pre-Islamic Coinage of Iran (The Achaemenid to The Sassanid) درباره کتاب... ادامه

یادبود طلا بانک پاسارگاد 1394- جمهوری اسلامی
یادبود طلا بانک پاسارگاد 1394- جمهوری اسلامی
شمسی / طلا
این مدال دارای کیفیت بانکی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن... ادامه