لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "سکه سورشارژ":

نام ها

سکه 1 ریال دو تاج 1351/0 - سورشارژ تاریخ - محمد رضا شاه
سکه 1 ریال دو تاج 1351/0 - سورشارژ تاریخ - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 1.75 گرم / 18.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. مشخصات سکه مشخصات سکه جنس: نیکل و مس وزن: 1.75 گرم قطر: 18.5 میلیمتر روی... ادامه

سکه 2 ریال 1323/2 - سورشارژ تاریخ با فاصله - محمد رضا شاه
سکه 2 ریال 1323/2 - سورشارژ تاریخ با فاصله - محمد رضا شاه
خورشیدی / نقره 600 / 3.2 گرم / 22.3 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 2000 دینار 13108/7 - سورشارژ تاریخ - مظفرالدین شاه
سکه 2000 دینار 13108/7 - سورشارژ تاریخ - مظفرالدین شاه
قمری / نقره 900 / 9.21 گرم / 27 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 50 دینار برنز 1322/1 - سورشارژ تاریخ - محمد رضا شاه
سکه 50 دینار برنز 1322/1 - سورشارژ تاریخ - محمد رضا شاه
خورشیدی / آلومینیم و برنز / 3.5 گرم / 20 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه