لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "سکه احمد شاه":

نام ها

سکه شاهی 1332 - تاریخ زیر پای شیر - احمد شاه
سکه شاهی 1332 - تاریخ زیر پای شیر - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه شاهی 1332 تاریخ زیر پای شیر - AU - احمد شاه
سکه شاهی 1332 تاریخ زیر پای شیر - AU - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی 1332 تاریخ زیر پای شیر - بانکی - احمد شاه
سکه شاهی 1332 تاریخ زیر پای شیر - بانکی - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان - ضرب سکه بر سکه
سکه شاهی صاحب الزمان - ضرب سکه بر سکه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی میباشد. توجه: از آنجایی که سکه تاریخ ندارد مشخص نیست که متعلق به کدام شاه قاجار می باشد. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1342 - EF - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان 1342 - EF - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بینهایت عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1342 - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان 1342 - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1342 - ضرب سکه بر سکه - بانکی
سکه شاهی صاحب الزمان 1342 - ضرب سکه بر سکه - بانکی
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1342 -بانکی- احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان 1342 -بانکی- احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان 1342 -ضرب دو پولک همزمان- احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان 1342 -ضرب دو پولک همزمان- احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - سکه بر سکه - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - سکه بر سکه - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سکه ضربه خوردگی دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - چرخش 160 درجه - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - چرخش 160 درجه - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر میباشد. توضیح : سکه در حدود 160 درجه چرخش دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - چرخش 160 درجه -AU- احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ - چرخش 160 درجه -AU- احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: سکه در حدود 160 درجه چرخش دارد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ و طهران - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان بدون تاریخ و طهران - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد.   توضیح: علاوه بر تاریخ ، کلمه طهران نیز درج نشده و همچنین قلم نوشته « یا صاحب الزمان... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان- دو تاج - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان- دو تاج - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت تقریبا بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

سکه شاهی صاحب الزمان- دو تاج - احمد شاه
سکه شاهی صاحب الزمان- دو تاج - احمد شاه
قمری / نقره / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط... ادامه

مدال دو طرف صاحب الزمان - نوع چهارم
مدال دو طرف صاحب الزمان - نوع چهارم
قمری / نقره / 0.06 گرم / -
این مدال دارای کیفیت بی نهایت عالی میباشد. مدال در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود مدال یا سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه