لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "سری سکه":

نام ها

سری سکه های 1348 - محمد رضا شاه
سری سکه های 1348 - محمد رضا شاه
سکه های این سری دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه ها کمی سبز شده اند. این سری شامل سکه های 50 دیناری ، 1 ریالی ، 2 ریالی ، 5... ادامه

سری سکه های 1349 - محمد رضا شاه
سری سکه های 1349 - محمد رضا شاه
سکه های این سری دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه ها کمی سبز شده اند. این سری شامل سکه های 50 دیناری ، 1 ریالی ، 2 ریالی ، 5... ادامه

سری سکه های 1350 - محمد رضا شاه
سری سکه های 1350 - محمد رضا شاه
سکه های این سری دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. این سری شامل سکه های 1 ریالی ، 2 ریالی ، 5 ریالی ، 10 ریالی و 20 ریالی 1350 می باشد که در... ادامه

سری سکه های 1354 - محمد رضا شاه
سری سکه های 1354 - محمد رضا شاه
سکه های این سری دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر می باشد. توجه: سکه ها کمی سبز شده اند. این سری شامل سکه های 50 دیناری ، 1 ریالی ، 2 ریالی ، 5... ادامه