لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "ذره بین":

نام ها

ذره بین جواهر شناسی
ذره بین جواهر شناسی
ذره بین جواهر و سنگ شناسی با توانایی بزرگنمایی 10 برابر - کوچک و کاربردی

ذره بین سه پایه - بزرگنمایی 10 برابر
ذره بین سه پایه - بزرگنمایی 10 برابر
ذره بین سه پایه با توانایی بزرگنمایی 10 برابر و قابلیت جداسازی عدسی از پایه   تصویری از قدرت بزرگنمایی ذره بین سه پایه ادامه