لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "دو پهلوی":

نام ها

سکه طلا دو پهلوی 1308 - رضا شاه
سکه طلا دو پهلوی 1308 - رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 3.8 گرم / 20.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توجه: خراش کوچکی روی کلاه رضا شاه دیده می شود. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می... ادامه

سکه طلا دو پهلوی 1308 - رضا شاه
سکه طلا دو پهلوی 1308 - رضا شاه
خورشیدی / طلا 900 / 3.8 گرم / 20.5 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بی نهایت عالی و همانند تصویر میباشد. توجه: سطح سکه کمی خوردگی دارد . سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد.... ادامه