لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "دو تاریخ":

نام ها

سکه شاهی 1327 - دو تاریخ - محمد علی شاه
سکه شاهی 1327 - دو تاریخ - محمد علی شاه
قمری / نقره 900 / 0.6 گرم / 16.7 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بسیار عالی و همانند تصویر می باشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت... ادامه