لطفا منتظر بمانید...

موردهای مشخص شده توسط برچسب "دوکله":

نام ها

سکه 20 ریال بانک ملی 1357 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال بانک ملی 1357 - محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت آن توسط سایت... ادامه