لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "حسن پاکزادیان":

نام ها

کتاب تاریخ در سکه های سربداران
کتاب تاریخ در سکه های سربداران
دوره سربداری شاید سرآغاز جریانی نو در ادوار اسلامی ایران بوده و همیشه مورد توجه پژوهشگران بوده است.

کتاب تاریخ و گاهشماری در سکه های تبرستان
کتاب تاریخ و گاهشماری در سکه های تبرستان
کتاب تاریخ و گاهشماری در سکه های اسپهبدان و حکام عرب در تبرستان بررسی و تحلیل تاریخ های نقر شده بر مسکوکات تبرستان درباره کتاب... ادامه

کتاب تاریخ و گاهشماری در سکه های ساسانی
کتاب تاریخ و گاهشماری در سکه های ساسانی
کتاب تاریخ و گاهشماری در سکه های ساسانی A Chronological study in Sassanian Coins درباره کتاب نویسنده: حسن پاکزادیان پدیدآور:... ادامه

کتاب تاریخچه پیدایش خط، اعداد
کتاب تاریخچه پیدایش خط، اعداد

در این کتابچه، اگر چه محدود، سعی بر آن شده است تا مختصری از انبوه نیازهای دانش پژوهان تازه کار و علاقمند به دانستن دانش نوشتاری پیشینیان، مورد توجه قرار گرفته و دریچه ای در برابر چشمانشان گشوده گردد.


کتاب راهنمای معلم در بررسی موضوعی سکه های ایران
کتاب راهنمای معلم در بررسی موضوعی سکه های ایران
کتاب راهنمای معلم در بررسی موضوعی سکه های ایران درباره کتاب نویسنده: حسن پاکزادیان پدیدآور: حسن پاکزادیان ناشر: حسن پاکزادیان... ادامه

کتاب سکه های الیمایی
کتاب سکه های الیمایی
کتاب سکه های الیمایی دولت شاهنشاهی اشکانی (پارت) درباره کتاب نویسنده: مهندس حسن پاکزادیان پدیدآور: حسن پاکزادیان چاپ: محمد حسن... ادامه

کتاب سکه های تبرستان
کتاب سکه های تبرستان
  کتاب تاریخ و گاهشماری در سکه های اسپهبدان تبرستان و حکام عرب در تبرستان درباره کتاب نویسنده: مهندس حسن پاکزادیان پدیدآور:... ادامه