لطفا منتظر بمانید...
تبلیغات

موردهای مشخص شده توسط برچسب "بیست ریالی":

نام ها

سکه 20 ریال مبلغ با عدد 2537 -بانکی- محمد رضا شاه
سکه 20 ریال مبلغ با عدد 2537 -بانکی- محمد رضا شاه
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. سکه در کاور منقش به آرم www.sekeha.com به فروش می رسد. وجود سکه درون این کاور به منزله ضمانت اصالت... ادامه

سکه 20 ریال پنجاهمین سال 2535 - محمد رضا شاه
سکه 20 ریال پنجاهمین سال 2535 - محمد رضا شاه
شاهنشاهی / نیکل و مس / 9 گرم / 31 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی میباشد و بدون کاور بفروش می رسد. روی سکه پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی تصویر شاه تاریخ پشت سکه برگ... ادامه

سکه 20 ریال یادبود دفاع مقدس 1368 - ارور تشتک - جمهوری اسلامی
سکه 20 ریال یادبود دفاع مقدس 1368 - ارور تشتک - جمهوری اسلامی
خورشیدی / نیکل و مس / 4.6 گرم / 23.9 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: در اثر گیر کردن و چسبیدن پولک به قالب زیر دستگاه ضرب و تکرار چند باره عمل ضرب ، باعث شده قطر... ادامه

سکه 20 ریال یادبود سومین سالگرد انقلاب - خارج از مرکز
سکه 20 ریال یادبود سومین سالگرد انقلاب - خارج از مرکز
خورشیدی / نیکل و مس / 9 گرم / 30.8 میلیمتر
این سکه دارای کیفیت بانکی و همانند تصویر میباشد. توضیح: سکه دارای ارور (خطای) ضرب « خارج از مرکز » است. سکه در کاور منقش به آرم... ادامه